Aktualność - Synthos CARE

Aktualność

28.08.2019

Antysmogowe działanie VECTICELL® Curcumin

Mieszkańcy dużych i mniejszych miast dobrze znają problem smogu. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła zanieczyszczenie jako największe na świecie ryzyko dla zdrowia środowiskowego. Pył miejski bardzo często zawieszony jest w parze wodnej znajdującej się w powietrzu w związku z czym wykazuje on bezpośrednie oddziaływanie na komórki skóry człowieka – wysusza skórę, niszczy warstwę lipidową, przyspiesza starzenie się cery. Dzieje się tak z powodu przenikania toksyn przez gruczoły łojowe i potowe, co powoduje uwolnienie wolnych rodników. Przez smog na skórze pojawiają się również przebarwienia i podrażnienia. Dlatego firmy kosmetyczne prześcigają się w przygotowywaniu produktów anti –pollution. My również podążając za tymi trendami przebadaliśmy naszą formulację VECTICELL® Curcumin właśnie pod względem działania antysmogowego.

 

 

Przeprowadziliśmy eksperyment wykazujący działanie antysmogowe formulacji VECTICELL® Curcumin. Eksperyment składał się z 3 etapów:


a) Wykazania wpływu cytotoksycznego cząstek pyłu miejskiego (NIST® SRM® 1649b) na dojrzałe ludzkie fibroblasty (NHDF-c adult, PromoCell) z użyciem testu MTT mierzącego aktywność metaboliczną komórek. Test MTT wykonano na komórkach po 24 i 48 godzinach inkubacji z substancją szkodliwą. Po 48 godzinach inkubacji Urban Dust powodował całkowite obumarcie komórek. Wyniki analizy żywotności komórek po 24 godzinach inkubacji przedstawiono na rysunku 1.

 

Rysunek 1. Wpływ Urban Dust w zależności od stężenia na żywotność dojrzałych ludzkich fibroblastów


Podsumowanie: W przedstawionym eksperymencie wykazano znaczący wpływ Urban Dust na spadek przeżywalności fibroblastów. Już najniższa zastosowana ilości pyłu miejskiego, a więc 0,1 µg spowodowała spadek przeżywalności komórek o 28%. Wraz ze wzrostem ilości Urban Dust śmiertelność komórek rosła i przy największej zastosowanej ilości Urban Dust 500 µg zaobserwowano spadek przeżywalności o 86%. Podsumowując pył miejski działa cytotoksycznie na dojrzałe komórki ludzkich fibroblastów.


b) Wykazania działania anti-pollution VECTICELL® Curcumin. Na podstawie testu MTT z użyciem Urban Dust wykonanego na ludzkich fibroblastach, wyselekcjonowano 3 ilości pyłu miejskiego podawanego na dołek. Działanie hamujące cytotoksyczność Urban Dust na komórki ludzkie po podaniu na komórki ludzkich fibroblastów VECTICELL® Curcumin testowano dla trzech ilości pyłu miejskiego: 25 µg, 100 µg oraz 200 µg. Komórki inkubowano w różnych stężeniach VECTICELL® Curcumin przez 1,5 godziny. Po wstępnej inkubacji na płytkę naniesiono odpowiednie stężenia Urban Dust. Test MTT wykonano po 24 godzinach inkubacji z substancją szkodliwą oraz VECTICELL® Curcumin. Wyniki zamieszczono na rysunkach 2-3.

 

Rysunek 2. Poprawa żywotności komórek pod wpływem VECTICELL® Curcumin.

 

Rysunek 3. Żywotność komórek po dodaniu różnych ilości Urban Dust po wcześniejszym inkubowaniu ich z VECTICELL® Curcumin

 

Podsumowanie: Podanie VECTICELL® Curcumin na komórki prowadzi do wzrostu ich proliferacji. VECTICELL® Curcumin zastosowany w każdym badanym stężeniu skutecznie chroni komórki ludzkich fibroblastów przed szkodliwym, cytotoksycznym działaniem Urban Dust. Jednakże najlepszą ochronę przed śmiercią komórek obserwuje się przy stężeniach 80 i 100 µM. W wyniku zastosowania VECTICELL® Curcumin nie obserwuje się wzrostu śmiertelności komórek nawet po dodaniu 200 µg Urban Dust na dołek.


a) Wykazania braku działania anti-pollution wolnej kurkuminy. W celu porównania wpływu wolnej kurkuminy na ochronę komórek przed szkodliwym działaniem Urban Dust z jej działaniem ochronnym w przypadku substancji zamkniętej w liposomach na płytki podano takie same stężenia wolnej kurkuminy jak uprzednio zamkniętej w liposomach oraz zastosowano analogiczne ilości pyłu miejskiego. Komórki inkubowano w różnych stężeniach Wolnej Kurkuminy przez 1,5 godziny. Po wstępnej inkubacji na płytkę naniesiono odpowiednie stężenia Urban Dust. Test MTT wykonano po 24 godzinach inkubacji z substancją szkodliwą oraz Wolną Kurkuminą. Wyniki zamieszczono na rysunkach 4-5.

 

Rysunek 4. Spadek żywotności komórek pod wpływem wolnej kurkuminy.

 

Rysunek 5. Spadek żywotności komórek ludzkich fibroblastów po podaniu wolnej kurkuminy i Urban Dust

 

Podsumowanie: Wolna kurkumina nie tylko nie chroni przed cytotoksycznym działaniem Urban Dust, ale również prowadzi do spadku żywotności komórek. Wraz ze wzrostem stężenia wolnej kurkuminy przy zastosowaniu Urban Dust w każdej badanej ilości zaobserwowano spadek przeżywalności komórek fibroblastów. Przeżywalność komórek spada, aż do stężenia zastosowanego stężenia 60 µM. Między zastosowaniem wolnej kurkuminy w stężeniu 60 µM, a większym nie ma istotnej różnicy. Wolna kurkumina wraz z Urban Dust ma działanie kumulatywne na śmiertelność komórek.

Możemy jednoznacznie stwierdzić, żeformulacjaVECTICELL® Curcumin ma działanie anti-pollution, podczas gdy zastosowanie wolnej kurkuminy w takich samych stężeniach wzmaga działanie cytotoksyczne pyły miejskiego.