Produkty

Zgodnie z deklaracjami konsumentów najważniejszą cechą współczesnych kosmetyków i supelmentów jest ich wysoka skuteczność. Kluczowym zadaniem producentów staje się efektywne dostarczenie wysokiej jakości substancji czynnych bezpośrednio do komórek.

 

Synthos Care rozwija zaawansowane systemy nośników substancji aktywnych dedykowanych kosmetykom, suplementom diety i farmaceutykom, które rewolucjonizują efektywność dostarczania substancji czynnych do organizmu człowieka. W naszej ofercie posiadamy szereg substancji aktywnych zamkniętych w wysokiej jakości nośnikach.

 

VECTICELL to nowoczesny system nośników substancji czynnych posiadający zdolność penetracji wszystkich warstw skóry, aż do warstwy tłuszczowej. Swoją wysoką efektywność zawdzięcza trzem cechom:

 

 

Substancje enkapsulowane w VECTICELL charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne oraz doskonałą przenikalnością. Kosmetyki wytworzone z wykorzystaniem VECTICELL charakteryzują się wysoką skutecznością.

 

Ponadto Synthos CARE oferuje system nośników VECTICELL z katalogiem różnych substancji dedykowanych nowoczesnym kosmetykom i dermokosmetykom. Zespół badawczo-rozwojowy Synthos CARE realizuje również projekty zamykania cząstek na zlecenie.

 

Natomiast LIPOLINE to linia nowoczesnych produktów supelmentacyjnych dostarczających substancje czynne do oragnizmu. Ich wysoką skuteczność gwarantują:

 

Dzięki zastosowaniu liposomów nawet silnie hydrofobowe substancje są rozpuszczalne w wodzie, co jeszcze bardziej zwiększa biodostępność.

Jako roztwór wodny o wysokim stężeniu substancji aktywnych, jest w 100% mieszalny w wodzie. Ponieważ nasze ciało składa się do 70% z wody, to biodostępnosć naszych produktów jest bardzo duża.

Nasze formulacje nie zawierają etanolu, GMO ani cukru.

Cały proces produkcyjny odbywa się zgodnie ze standardami GMP oraz zgodnie z wymaganiami HACCP.

Może być dodawany w ostatniej fazie mieszania formulacji na zimno, dzięki temu substancje w nim zawarte nie ulegają degradacji.