USŁUGI ANALITYCZNE

Synthos CARE oferuje w swojej ofercie szereg badań oraz usług analitycznych dla produktów farmaceutycznych, kosmetycznych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Oferujemy także badania, materiałów wyjściowych oraz produktów pośrednich. Synthos CARE dysponuje szerokim zapleczem sprzętowym składającym się między innymi z HPLC
(z detektorem UV-VIS, DAD, fluorescencyjnym, ELSD, detektorem M), urządzenia do pomiaru wielkości cząstek oraz potencjału zeta, lepkościomierzy, liofilzatora, spektometru.
 

OFEROWANE BADANIA I USŁUGI:

  • badanie substancji czynnych w kosmetykach, suplementach diety oraz produktach leczniczych (witaminy A, E, C, D, K polifenole, koenzym Q10, fosfatydylocholina),
  • badanie zawartości konserwantów oraz WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych),
  • badanie lepkości,
  • badanie rozkładu wielkości cząstek wraz z potencjałem zeta,
  • opracowanie metod analitycznych z wykorzystaniem HPLC wraz z walidacją metody,
  • zaplanowanie i przeprowadzenie badań stabilnościowych w zakresie potwierdzenia zgodności produktu ze specyfikacją zgodnie z wytycznymi ICH lub ASTM (dla wyróbów medycznych).

 

BADANIE ADME (adsorpcja, dystrybucja, metabolizm, wydalanie)

Badania ADME in vitro oraz ex vivo wykonywane są na wstępnym etapie rozwoju produktów leczniczych (badania przedkliniczne) oraz mogą być bardzo użyteczne w badaniach produktów kosmetycznych czy też suplementów diety. Synthos CARE oferuje szereg badań biodostępności pozwalających wyznaczyć np. przenikalność substancji czynnych w głąb skóry, penetracje transdermalną, czy też biodostępność substancji podawanych doustnie.
 

Synthos CARE wykonuje między innymi:

  • Badanie kinetyki penetracji substancji aktywny w głąb skóry z wykorzystaniem komór Franza, do badań wykorzystujemy model skóry sztucznej, skórę świńską oraz skórę ludzką.
  • Badania PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeability Assay) badanie przenikania i absorbcji pasywnej pozwalające określi profil biodostępności substancji czynnych. Badanie pozwala określić wstępnie wchłanialność substancji czynnych po podaniu doustnym (lekkie substancje, suplementy diety) oraz po podaniu naskórnym tzw. model SKIN-PAMAPA.
  • Stabilność substancji w frakcji S9 – badanie wspomagające badania ADME, polegające na oznaczeniu stabilności substancji czynnych w obecność frakcji S9 będącej mieszaniną cytozolu oraz mikrosmów zawierającą enzymy metabolizujące substancje czynne.
  • Stabilność mikrosomalną – badanie stabilności substancji czynnych w obecności mikrosmów wątrobowych.

 

 

Katalogi oraz karty techniczne są dostępne wyłącznie na prośbę klientów poprzez kontakt e-mailowy.